О нас

У зв’язку із ситуацією, що склалася в  з початку березня 2014 року, і небезпекою для громадян України залишатись на окупованих територіях й надалі, люди цілими сім’ями покидають рідні домівки і переїжджають на вільні від агресора та сепаратистів частини України. Відповідно це тягне за собою необхідність вирішення багатьох практичних питань: впорядкування юридичних розбіжностей, в т.ч. й щодо постановки на облік у відповідних державних установах, розміщення на перший та подальший час до вирішення конфліктної ситуації, працевлаштування, забезпечення можливості покриття інших чималих фінансових витрат, побутових незручностей тощо, а також питання соціальної інтеграції кримчан та мешканців районів проведення АТО.

В рамках цього проекту ми здійснюємо координацію зусиль небайдужих громадян України, юридичних осіб, підприємців тощо щодо надання всебічної допомоги та підтримки вимушеним переселенцям , спрямовувати їх зусилля на найбільш нагальні в той чи інший момент потреби людей, що переїхали в інші регіони Країни,  залишаючи основним постійним напрямком діяльності вирішення питання забезпечення повної економічної та соціальної адаптації громадян, що змушені були тимчасово покинути місця постійного проживання, на території нових місць свого проживання.

Поставлені перед собою завдання ми реалізуємо шляхом, зокрема, забезпечення постійної роботи Координаційного центру допомоги вимушеним переселенцям, працівниками якого являтимуться члени нашої громадської спілки, чимала кількість з яких самі є такими переселенцями, що за своїм фахом є юристами, психологами, економістами, лінгвістами, спеціалістами готельно-туристичного бізнесу та із роботи з громадськістю, соціальними працівниками тощо.

Діяльність цього Центру полягатиме саме в забезпеченні постійної двосторонньої взаємодії сторін, які матимуть можливість та бажання надати допомогу і тих, хто такої допомоги реально потребуватиме, пошуку таких осіб, лобіювання інтересів вимушених переселенців в органах державної влади, в т.ч. й законодавчої щодо надання таким особам офіційного статусу (положеннями Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» його так і не було встановлено – визначено лише право таких осіб на реалізацію вже раніше передбачених законодавством громадянських прав не на території свого постійного проживання), забезпечення наданого їм Конституцією України прав на житло, яке передбачає також і право на отримання землі територіальних громад тощо.

Важливим елементом реалізації завдання зазначеної економічної та соціальної адаптації вимушених переселенців являтиметься, на нашу думку, організація та проведення історико-культурних та благодійних заходів (фестивалей, концертів та зустрічей за участю громадян, що вимушені були покинути місця свого постійного проживання, так й тих, що або не мають такої можливості або принципово залишились відстоювати свої інтереси як громадян України на тимчасово окупованій її території).

На даний же момент нашою Спілкою вже фактично реалізовується зазначений проект, зокрема такий Координаційний центр допомоги вимушеним переселенцям  вже функціонує, його працівниками було прийнято участь в опрацюванні Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» парламентськими комітетами під час його підготовки до другого читання у Верховній Раді України. Також нами запрошено та організовано ряд зустрічей із цього питання робочої групи Асоціації адвокатів Великобританії із представниками українського омбудсмена, Представництва Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців в Україні, помічників депутатів та консультантів депутатських груп Верховної Ради України, окремо нами ведеться співпраця із цією Асоціацією щодо підготовки до майбутнього захисту порушених прав вимушених переселенців, мешканців Криму та мешканців районів проведення АТО в судах міжнародних інстанцій. Рада Громадських Ініціатив вже стала співавтором Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та приймає участь в опрацюванні інших відповідних нормативно-правових актів, направлених на забезпечення допомоги нашим співвітчизникам.

Постійно здійснюються заходи щодо координації дій бажаючих надати допомогу вимушеним переселенцям осіб та повідомлення про це самих переселенців із одночасним зворотнім моніторингом найбільш нагальних їх потреб, доводимо через засоби масової інформації, соціальні мережі тощо до відома громадськості інформацію про такі потреби, надаємо власну консультативну допомогу із різного роду питань, а також психологічну допомогу особам, що її потребують.